Inbjudan till Åboland-Åland 23.9.2012 samt Pargas Stadsmästerskap

05.08.2012 kl. 21:37
OBS! Anmälan senast 15.9 till jippo.piforienteering@gmail.com

Inbjudan till

68:e ÅBOLANDS-ÅLAND KAMPEN samt Pargas Stadsmästerskap
söndagen den 23 september 2012
vid Väcklax Norrgård, Nagu.

Alla som är skrivna i Pargas kommer automatiskt att delta även i Pargas Stadsmästerskap.

Tävlingsledare: Tommy Nymalm
Banläggare:   Tommy Nymalm
Bankontrollant: Bertel Pahlman

Klasser: H21, H35, H40, H50, H60, H70, H10RR, H12, H14, H16, H20, D21, D35, D50, D60, D70, D10RR, D12, D14, D16, D18, D20 samt Motion kort och Motion lång.

H/D 10RR samt Motion kort och Motion lång deltar utom Åb-Ål kampen. Inget stadsmästerskap för motionsklasserna heller.

Karta:  1:10 000 / 5m för alla klasser

Vägvisning:   Från Skärgårdsvägen 180 in till Väcklax Norrgård, Nagu.

Emit: Emit stämplingssystem tillämpas. Bricknummer skall uppges vid anmälan, annars reserveras en hyrbricka. Emit-hyran är 3 euro/styck.

Start: Första start kl. 10.00. Upprop 4min tidigare.
Kontrolldefinitioner finns enbart på kartan och Emit kontrollapp finns enbart vid starten.
Kartan erhålles i startögonblicket.
Avstånd till start ca. 100 m.

Mål: Stämpling på mållinjen. Därefter skall den tävlande gå till platsen för avläsning av Emit-brickan.

Servering:  Kaffe, läsk, smörgåsar, godis mm.

Anmälan:  via IRMA eller till:  jippo.piforienteering@gmail.com
Senast lördagen den 15 september.
Meddela EMIT-nr eller hyra av bricka.

Prisutdelning: Genast efter avslutad tävling.

Omklädning: Dusch inomhus i Bollhallen på Nagu Kyrkbacken. Ca 4,7km från   tävlings centrum. Transport är tillgänglig. Ta av skorna!

Förfrågningar per tel. kvällar: 02-4657212


Med Orienteringshälsningar
Nagu IF
Tommy Nymalm

 

 

Åland-Åbolandskampen.

Klasser och poängberäkning.

H21, H35, H40, H50, H60, H70, H12-20,
D21, D35, D50, D60, D70, D12-20.

I lagtävlingen räknas:

Poängberäkning:
De bästa tiderna per klassgrupp (= bana) och lagdeltagare räknas:
2 poäng till den bästa tiden och 1 poäng till den därpå följande tiden. För eventuell utebliven deltagare ges 0 poäng.
Lag med sammanlagda högsta poängtal segrar.
Vid lika lagpoäng avgör antalet individuella segrar i lagtävlingens klasser.
Vid lika lagpoäng och lika antal individuella segrar avgör lotten.

Med förbehåll för ändringar efter samråd med representanter från båda lagen.
Linus Hoffman
 
 
 
 
Sponsorer - Sponsorit
 
 
 
 
 
 

Sammarbetspartners - Yhteistyökumppanit