Skärgårdsskärmarnas poängsystem

 

1.Individuella personpoäng utdelas inte.

2.Lagpoäng utdelas enligt följande för torsdagsorienteringar:

- Lag med 1-4 deltagare får 1 p/delt för deltagande oberoende av bana.

- Maxpoäng per gång, 4 p/lag.

 

3.Arrangörspoäng utdelas enligt följande:

- Ensam arrangör får maxpoäng, 4 plus 1 p.
- Lagpoäng utdelas inte åt arrangör.

 

4.Motionskommittén vill med det nya poängsystemet utöka intresset för motionsorientering. Alla prestationer är lika värdefulla.

Lagets betydelse breddas emedan max 4 delt får poäng per gång oberoende av bana och
placering. Självfallet kan man delta utan lagtillhörighet.

För att motivera intresset för arrangörsskap belönas härefter arrangörerna för utfört arbete
för motionsorienteringen.

Det förnyade poängsystemet gäller för år 2012 och 2013, och utvärderas därefter.


Pargas i april 2013.

Piffens motionskommitté.

 

 


 

 

Saariston kuntorastien pistejärjestelmä